Startsida > Nyheter och evenemang > Nyheter > 2012 > Februari >

Tre män och en kvinna representerar lekmännen i Borgå stift

Tre män och en kvinna representerar lekmännen i Borgå stift

14.02.2012 19:41 / uppdaterad 15.02.2012 11:10

Resultat från valen, som pågår: Stiftets lekmannaombud i kyrkomötet är valda men övriga resultat låter vänta på sig.Prästombuden vet vi på onsdagen och valet av stiftsullmäktige är ännu heller inte klart.

Lekmännen är valda till kyrkomötet men prästombuden från Borgå stift klara först på onsdagen den 15 februari.

Valresultatet för Borgå stifts ombud i kyrkomötet blev endast för lekmännens del klara på tisdag kväll. Vem som representerar prästerna i Borgå stift blir klart först i morgon, onsdag, eftersom röstsedlarna från Åland (i valet av prästombud) inte nått Borgå domkapitel på grund av inställda flygturer.

Borgå stift har sammanlagt sex ombud i kyrkomötet, fyra lekmän av vilka en väljs från Åland och två präster. De två prästombudsplatserna är alltså gemensamma för hela stiftet.

De lekmän som enligt det preliminära valresultatet representerar Borgå stift i kyrkomötet under den kommande mandatperioden är förvaltningsläkare Åsa A Westerlund, Pojo, verksamhetsledare Göran Stenlund, Vasa (ny), pensionerade chefredaktören Stig Kankkonen, Esbo och landshövding Peter Lindbäck, Åland.

Stenlund har suttit i kyrkomötet tidigare men föll ut vid senaste val och räknas därför som ny i kyrkomötet. Görel Ahlnäs som valdes in i kyrkomötet för 4 år sedan samlade denna gång inte tillräckligt med röster för återval.

Resultaten uppdateras under kvällen. På sidan finns också uppgifter om vem som är ny i kyrkomötet och vilken lista de representerar.

Resultatet i stiftsfullmäktigevalet också på hälft

Också valresultatet i valet av prästmedlemmar till stiftsfullmäktige kan räknas först i morgon då valsedlarna från Åland anlänt. Likaså saknas uppgifterna för vilken lekman som representerar Åland. Ålands valnämnd sammanträder först på onsdag 15.2.

Resultaten från valet av lekmannamedlemmar till stiftsfullmäktige (exklusive Åland) finns på stiftets webbplats: http://www.borgastift.fi/forvaltning/valen/stiftsfullmaktigevalet/

Kyrklig tidningstjänst återkommer i morgon efter klockan 12 med information om vilka präster som representerar Borgå stift i kyrkomötet. Samtidigt ger vi även information om könsfördelningen i kyrkomötet och antalet ombud under 30 år.

Vi rapporterar även om det fullständiga resultatet från valet av stiftsfullmäktige i Borgå stift i morgon, onsdag 15.2.

KT/A.L.