Vinterkolumnen

10.02.2012 17:12 / uppdaterad 10.02.2012 17:18

Här publiceras informationssekreterarens vinterkolumn som denna gång handlar om det nya förslaget till omstrukturering av kyrkan.

Strukturförändring föreslås för hela kyrkan

Kyrkostyrelsen tillsatte en styrgrupp år 2008 för att utarbeta modeller för en strukturförändring i hela rikskyrkan. Planeringsarbetet var färdigt vid utgången av år 2011. I slutrapporten föreslår styrgruppen, att avskaffa de kyrkliga samfälligheterna och dela upp hela vår evangelisk-lutherska kyrka i prosterier, vilka skulle vara ekonomiskt autonoma. Dessa skulle överta nuvarande kyrkliga samfälligheters och församlingars förvaltningsuppgifter och beslutanderätt samt fungera som arbetsgivare.

Prosterierna skulle bland annat besluta om fördelningen av skattemedel. Kontraktsprostens skulle i en dylik modell få helt andra uppgifter än i dagens prosterier. Församlingarna skulle bestå men bilda så kallade verksamhetspunkter.

Med tanke på föreliggande kommunsammanslagningsplaner är kyrkan ute i god tid, men hur en så här stor kyrkopolisisk och praktisk fråga kunde ros i land med den tidtabell som är föreslagen är svårt att förstå. Reformpaketet skulle föreligga på kyrkomötet i höst för beslut och det hela skulle verkställas inom några år efter det.

Man måste också lyssna till signalerna från Borgå domkapitel och domkyrkoförsamlingen. Biskop Björn Vikström, ställer sig försiktigt positivt till reformenen men anser, att den inte är färdigt uttänkt med tanke på de svenska intressena och tjänar närmast som diskussionsunderlag. Domprosten Mats Lindgård varnar för såväl negativa språkliga följder för oss som minoritet samt orealism. Enligt Kyrkpressen skulle prosterimodellen kanske sluka upp svenskan.

Alf Lindberg

Alf Lindberg är informationssekreterare för Gemensamt svenskt församlingsarbete.