Startsida > Nyheter och evenemang > Nyheter > 2011 > December >

SÖNDAG - KYRKDAG

SÖNDAG - KYRKDAG

30.12.2011 14:16

31.11.2011 till 6.1.2012

Helsingfors svenska ev.luth. församlingar

JOHANNES

Johanneskyrkan Sö 12 högmässa. Djupsjöbacka, Ahonen, Almqvist, Henricson.

Trettondagen 6.1 Johanneskyrkan Fre 18 Carols i Johannes, julsångsgudstjänst. Lindström, Johannes kantori, församlingens körer.

MATTEUS

Matteuskyrkan Sö 12 högmässa. Forsén, Lankinen. Avskedskaffe för församlingssekreterare Anne Lindblom som går i pension.

PETRUS

Nyårsafton 31.12 Månsas kyrka Lö 18 nyårsbön. Björk, Hilli.

Munksnäs kyrka Sö 10 högmässa. Thylin, Söderström.

Åggelby gamla kyrka Sö 10 högmässa. Sandell, Hilli.

DEUTSCHE GEMEINDE

Sa 31.12 15.00 Uhr Altjahrsabend-Andacht mit Abendmahl im DSWH (E.Panzig). 18.00 Uhr Altjahrsabend-Andacht mit Abendmahl (E.Panzig). So 1.1.2012 12.00 Uhr Gottesdienst zum Jahresanfang mit Abendmahl (E.Panzig).

Specialskriftskola: ordnas den 12-17.6.2012 på Lärkkulla stiftsgård i Karis. Konfirmanden bör vara född år 1997 eller tidigare. Ansvariga ledare är omsorgspastor Nalle Öhman och diakonissan för handikapparbetet Kristina Jansson-Saarela. Ytterligare uppgifter ger, K Jansson-Saarela, tfn 09-23402540.

SAMTALSTJÄNST

Församlingarnas samtalstjänst dejourerar på tfn 01019-0072 (från
utlandet +358 1019 0072) varje kväll kl. 20-24. Webbaserad
hjälptjänst: http://evl.fi/natjour

Utställningen Helsingfors julkrubbor 2011 pågår i stadskärnan fram till 6.1.2012.