Startsida > Nyheter och evenemang > Nyheter > 2011 > December >

Sönda Kyrkdag fjärde söndagen i advent

Sönda Kyrkdag fjärde söndagen i advent

16.12.2011 22:36 / uppdaterad 19.12.2011 17:31

Vi publicerar här på nyhetsplats vår annons vi har i Hufvudstadsbladet varje vecka på torsdagen. Här är följande söndags gudstjänster och musik- samt gemensamma evenemang i Helsingfors prosteri för söndagen den 18 december 2011.

SÖNDAG - KYRKDAG

18.12.2011

Helsingfors svenska ev.luth. församlingar

JOHANNES

S:t Jacobs kyrka Sö 10 högmässa. Djupsjöbacka. Henricson. Kyrkkaffe.

Tomas kyrka Sö 10 högmässa. Busck-Nielsen, Löfman. Kyrkkaffe.

Johanneskyrkan Sö 12 högmässa. Busck-Nielsen, Djupsjöbacka, Böckerman, Almqvist. Ensemblen Groppo. Kyrkkaffe i Högbergssalen. Finlands Lucia medv.

Gamla kyrkan Sö 18 De vackraste julsångerna. Sundblom-Lindberg, Almqvist.

MATTEUS

Matteuskyrkan Sö 11 förbönsstund före gudstjänsten (2 vån.) M Gädda tfn 050-326 5327.

Matteuskyrkan Sö 12 högmässa. Forsén, Lankinen. Kyrkkaffe.

Matteuskyrkan Sö 18 kvällsmässa. Forsén, Lankinen. Kvällste i Matteussalen.

PETRUS

Åggelby gamla kyrka Sö 10 högmässa. Sandell, Hilli.

Munksnäs kyrka Sö 10 högmässa. Bonde, Söderström.

Kottby kyrka Sö 16 De vackraste julsångerna. Hilli, vokalgrupp, andakt Sandell.

DEUTSCHE GEMEINDE

So 11.00 Uhr Gottesdienst zum 4. Advent (E. Panzig). 18.00 Uhr ”Die schönsten Weinachtslieder”.

LÖRDAG 17.12

S:t Jacobs kyrka Lö 18 De vackraste julsångerna. Matteuskyrkan Lö 14 Matteusjulfest. Gemenskap för vuxna. Julsånger. Julgröt m.m. Månsas kyrka Lö 15 Traditionell julfest med lucia, jultablå, julgröt. Tal: H Perret, sång: A-K Perret. Tag med namnlös julklapp.

SAMTALSTJÄNST

Församlingarnas samtalstjänst dejourerar på tfn 01019-0072 (från
utlandet +358 1019 0072) varje kväll kl. 20-24. Webbaserad
hjälptjänst: http://evl.fi/natjour

Huvudstadsregionens församlingars JULRADIO sänder gammal och ny julmusik på webben dygnet runt: www.julradio.fi fram till annandag jul.

Utställningen Helsingfors julkrubbor 2011 pågår i stadskärnan fram till 6.1.2012.