Startsida > Nyheter och evenemang > Nyheter > 2011 > December >

Söndag Kyrkdag tredje söndagen i advent

Söndag Kyrkdag tredje söndagen i advent

09.12.2011 17:55 / uppdaterad 11.12.2011 18:34

[Vi publicerar här de gudstjänster och konserter med mera i Helsingfors svenska ev.luth. församlingar, vilka ingår i vår annons Söndag Kyrkdag varje torsdag i hufvudstadsbladet.

JOHANNES

Tomas kyrka Sö 10 högmässa. Sundström, Enlund. Kyrkkaffe.

Johanneskyrkan Sö 12 högmässa. Busck-Nielsen, Sundström, Enlund. Finländska kammarkören. Kyrkkaffe.

S:t Jacobs kyrka Sö 16 Luciamusik. Församlingens barnkörer. Henricson, Cantell, Sundström.

MATTEUS

Matteuskyrkan Sö 12 högmässa. Rönnberg, Malmgren. Luciakaffe.

Matteuskyrkan Sö 18 De vackraste julsångerna. Matteus julkör, dir. Kira Lankinen, Malmgren, Brummer, Ahlfors. Radioinspelning. Kollekt för Finska Missionsällsk. Övn 11.12 kl 16 i Matteussalen, info Kira L. tfn 050-414 7860.

Marielundskapellet Sö 10 morgonmässa. Ahlfors, Malmgren. Kyrkkaffe.

PETRUS

Åggelby gamla kyrka Sö 10 högmässa. Sandell, Hilli. Kyrkkaffe.

Malms kyrka Sö 12 högmässa. Lassus, Hilli. Kyrkkaffe.

Kårböle kyrka Sö 15 Julfest med de vackraste julsångerna. Lassus, Söderström, missionsinfo från Israel, Heidi Tyni. Julgröt, lotteri, basar.

DEUTSCHE GEMEINDE

So 11.00 Uhr Gottesdienst zum 3. Advent.

DE VACKRASTE JULSÅNGERNA

Folkhälsans seniorhus On 14.12 kl 16. Degerö kyrka On 14.12 kl 19. Kvarnbäckens kyrka To 15.12 kl 19. Södra Haga kyrka To 15.12 kl 19.

LÖRDAG 10.12

Tempelplatsens kyrka Lö 10 Julgudstjänst med högstadieskolan Lönkan och Tölö gymnasium. Matteuskyrkan Lö 15 Barnens vackraste julsånger. Julspel, Matteus barnkör. Efteråt ringlekar och servering. Viks kyrka Lö 18 GUF-körens julkonsert.

SAMTALSTJÄNST

Församlingarnas samtalstjänst dejourerar på tfn 01019-0072 (från
utlandet +358 1019 0072) varje kväll kl. 20-24. Webbaserad
hjälptjänst: http://evl.fi/natjour

Huvudstadsregionens församlingars JULRADIO sänder gammal och ny julmusik på webben dygnet runt: www.julradio.fi fram till annandag jul.