Startsida > Nyheter och evenemang > Nyheter > 2011 > November >

Aurora Karamzin på teater: de bäst anpassade

Aurora Karamzin på teater: de bäst anpassade

04.11.2011 11:12 / uppdaterad 04.11.2011 11:13

Nu finns Aurora Karamzin också på teater. Regissören Åsa Kalmér skriver: visst är det på tiden att det görs teater om Aurora Karamzin - den kanske mest fascinerande kvinnan i 1800-talets Finland, som upplevde såväl lycka som sorg här i livet.

Så här skriver Åsa Kalmér om Aurora Karamzin: VISST ÄR DET PÅ TIDEN att det görs teater om Aurora Karamzin – den kanske mest fascinerande kvinnan i 1800-talets Finland. Så här skriver regissören Åsa Kalmér om pjäsen som för tillfället spelas i Alexandersteatern fram till den sista november.

- Aurora Karamzin upplevde såväl lycka och rikedom som sorg samt dramatik under sitt liv. Nu står hon på Svenska Teaterns scen. Vi som är aktiva i församlingarna känner främst Karamzin som grundare av diakonissanstalen i Alphyddan, som fortfarande är en viktig del av den sociala och medicinala vården i Helsingfors. Numera består koncernens verksamhet till sextio procent av ”business”, medan återstoden finansieras främst av verksamhet som har sin grund i den diakoni som bedrivs i våra församlingar runt om i landet. Den delen bygger främst på frivilliga donationer.

- År 1808, under brinnande krig, föds en liten flicka till en aristokratfamilj i Björneborg. Hon döps till Aurora och hon kommer att växa upp och bli känd känd som välgörarinnan överstinnan Karamzin.

- Europa delas upp på nytt och Aurora kommer att växa upp i storfurstendömet Finland med personliga kontakter till det ryska hovet. Aurora söker kärleken men kommer av olika skäl att gifta sig med gruvägaren Paul Demidoff, en av Rysslands rikaste män. Auroras liv präglas av nästan obegriplig lyx samtidigt som hon får upp ögonen för den enorma misär som råder omkring henne.

- Som nybliven änka med ett litet barn ärver hon en stor gruvindustri i ett föränderligt samhälle. Hon söker fortfarande kärleken men finner att den inte har bara en utan otaliga former.

Aurora Karamzin – De bäst anpassade är en teaterpjäs om överlevnad. Ställvis muntert i komediton, ställvis djupt bekymrat, undersöker den hur individer, familjer och samhällen fungerar i kampen för att överleva. Det är en pjäs om människans litenhet och enorma livsduglighet i en kaotisk tillvaro där det finns så mycket lidande och glädje. Detta enligt Åsa Kalmér, som berättar, att hon försökt undvika överklassklicheerna.

På 2000-talet har man fortsatt att skriva böcker om Aurora Karamzin. En utställning anordnades åren 2006-2007 av Esbo stadsmuseum. 100-årsminnet av hennes död högtidlighölls 2002 och 2008 firades 200-årsminnet av hennes födelse med olika evenemang. Och Diakonissanstalten har naturligtvis ihågkomma sin grundarinna.

Skolor, daghem, åldringshem, sjukhus och gator har uppkallats efter Karamzin. En långfilm om hennes liv är under arbete. Snart sagt är det bara operan om Aurora Karamzins liv som ännu inte uppförts!

Enligt Kalmér var inte bara fina klänningar och handvift på den tiden. Det luktade illa, människorna var knappast särskilt rena in på kroppen, de hostade, hade feber, många dog, många insjuknade i kolera och lungsot och kloroform missbrukades.

För manuset står Annina Enckell. Skådespelare: Sophia Heikkilä, Anna Hultin, Ingrid Söderblom, Åsa Wallenius, Veronika Mattson, Sue Lemström och musikern Cecilia Runolf. Riko Eklundh, Thomas Backlund,Mikael Andersson, Henrik Heselius, Jussi Järvinen.

Alf Lindberg

På bilden Riko Eklundh och Anna Hultin i pjäsen De bäst anpassade. Pressbild.