Startsida > Nyheter och evenemang > Nyheter > 2011 > Oktober >

Nya förtjänsttecken delades ut

Nya förtjänsttecken delades ut

19.10.2011 15:27 / uppdaterad 20.10.2011 12:32

Biskop Mikko Heikka delade ut de gyllene förtjänsttecknen för diakoni- och samhällsarbete till diakonissan Karin Degerman samt pastor Raija Korhonen. Peter Hilli erhöll medalj för 30 års arbete.

Det har gått över tjugo år sedan en svenskspråkig kyrkligt engagerad arbetstagare inom diakonin och samhällsarbetet tilldelats det gyllene förtjänsttecknet. Under diakonidagarna i Uleåborg 26-28 september 2011 erhöll diakonissan Karin Degerman från Matteus församling detta förtjänsttecken, som erkänsla för en speciellt förtjänstfull verksamhet i kyrkans diakoni- och samhällsarbete. Detta förtjänsttecken delades ut för första gången år 1967. Framtill år 2011 har bara en handfull svenskspråkiga personer fått tecknet. Det var biskopen i Esbo stift Mikko Heikka, som delade ut förtjänsttecknet till Karin Degerman och samtidigt erhöll även pastor Raija Korhonen från Helsingfors kyrkliga samällighets diakoni- och samhällsarbete förtjänsttecknet.

Årsmedaljerna för 30 års arbete delades ut 5.10.2011. I bakre raden till höger kantor Peter Hilli. Den 5 oktober 2011 utdelade i Församlingarnas hus på Tredje linjen 22 förtjänstmedaljerna för 30 och 40 års arbete inom kyrkan i Helsingfors. Kantor Peter Hilli från Petrus församling erhöll förtjäntmedaljen för 30 års arbete. Medaljen för 40 års arbete tilldelades två personer, kaplanen i Lauttasaaren seurakunta Helena Haataja och arbetsledaren vid Sandudds begravningsplats Martta-Liisa Lång. Alf Lindberg