Startsida > Gemensamt arbete > Gemensamt svenskt arbete >

Samtalstjänst och nätjour

Samtalstjänst och nätjour

Det hjälper att prata.

Kyrkans samtalshjälp finns till för dig som behöver ett lyssnande öra. De jourhavande är utbildade frivilliga eller kyrkligt anställda med tystnadsplikt.

Samtalstjänsten består av chatt, brev-, nät- och telefonjour. Chattjouren är öppen må-to kl. 18-20 och finns på adressen www.samtalstjanst.fi. Nätjouren hittar du under samma adress, breven besvaras inom en eller ett par dagar.

Telefonjourens nummer är 0400 22 11 90 (från utlandet +358400221190) och dejourerar varje kväll kl. 20-24.

Du kan dessutom skriva ett handskrivet brev till Kyrkans brevjour, PB 210, 00131 Helsingfors.


Sommarkurs i själavård - utbildning av nya dejourer

Under sommaren arrangerar Samtalstjänsten en kurs i själavård. Kom med och lär dig möta och lyssna till din medmänniska!

7.6 Samtalstjänst - vad är det? Bakgrud, syfte, etiska principer etc.

14.6 Själavårdens grunder. Telefon och webbhjälp. Hur möta hen som tar kontakt?

Självstudier

5.7 Genomgång av självstudierna. Jag som själavårdare, mina styrkor och svagheter.

15.7 Utbildning i de tekniska verktyg som används i samtalstjänsten. Praktiska övningar och fallstudier.

Praktikperiod

19.8 Genomgång av praktikperiod. Verktyg och möjligheter för fortbidlning och utveckling.

Anmälningar till verksamhetsledare Johan Terho (johan.terho@evl.fi / 050 3800660) senast den 2.6.

Kursen är kostnadsfri och hålls på Tredje linjen i Helsingfors.

Du förbinder dig inte att börja dejourera vid samtalstjänsten även om du går kursen, endast praktikperioden vid Samtalstjänsten är en obligatorisk del av kursen.


Mera info

Församlingarnas samtalstjänst är en uppgift som förenar lekmän och församlingsanställda. Verksamhetsledaren för samtalstjänsten, Johan Terho, ansvarar för koordinering och administration av jourarbetet, utbildning och handledning av dejourerna m.m.

johan.terho@evl.fi

Tel. 050 3800660

Verksamhetsledaren kan hjälpa bl.a. med handledning enskilt och i grupp till församlingar och församlingsanställda.