Ämbetsbevis

 • Ett ämbetsbevis är
  ett utdrag ur personuppgifterna (betyg med personuppgifterna) eller en släktutredning.

 • För en levande person behövs för bouppteckningen ett ämbetsbevis med personuppgifterna. I en släktutredning för bouppteckning gällande en avliden person antecknas make/maka och barn samt flyttningsuppgifterna.

 • Ämbetsbevis för utländska myndigheter kan erhållas på tvåspråkig blankett, där det andra språket utöver endera svenska eller finska är engelska, tyska eller franska.

BESTÄLLNING AV ÄMBETSBETYG

Ämbetsbevis med personuppgifter postas samma eller följande dag. Leveranstiden för släktutredningar är i snitt 1-3 veckor.

Avgifterna för ämbetsbetyg fr.o.m. 1.5.2017 (pdf, 0.23 Mt)

Intyget från Helsingfors församlingarnas centralregister omfattar alla medlemskapsskrivningar i Helsingfors ev.luth. församlingarna. Den församling, där personen senast har varit skriven, kan med ett intyg bekräfta tiderna för personens medlemskap i Finlands ev.luth. Församlingar fr.o.m. 1.10.1999. Tiderna för församlingsmedlemskap före detta datum, skall beställas från berörd församling.

Ämbetsbevis kan beställas via:

 • Telefon: 09 2340 5001
  på finska: 09 2340 5000
 • Webblankett
 • Tredje linjen 22 B, 00530 Helsingfors
 • öppen vardags kl. 9.00-15.00

Mer kontaktuppgifterFrån och med den 2.5.2017 kan ni beställa ämbetsbevis via nätet endast med den webblanketten eller per telefon vardagar kl 9-15.oo 09 2340 5001.


Övriga kontaktuppgifter

Ev.-luth. församlingarna i Finland

Magistraterna

Finlands Ortodoxa Kyrka