Startsida > Gemensam förvaltning >

Revisionsväsendet

Revisionsväsendet

Revisionsväsendet i Helsingfors kyrkliga samfällighet är underställd det gemensamma kyrkorådet och främjar den interna kontrollen för förvaltning och ekonomi i samfälligheten och i koncernen.

Kari Liinakoski
tarkastuspäällikkö/revisionschef
09 2340 2436
kari.liinakoski@evl.fi