Startsida > Församlingar > Johannes församling > Nyheter > 2017 > 11 >

Söndagens gudstjänster 19.11.2018

Söndagens gudstjänster 19.11.2018

15.11.2017 15:07

Svenskspråkiga gudstjänster i ev.luth.-församlingarna i Helsingfors.

SÖNDAG- KYRKDAG

Helsingfors svenska ev.luth. församlingar

JOHANNES

S:t Jacobs kyrka Sö 10 högmässa. Kyrkkaffe. Sam Westerlund, gitarr och Johan Peitsalo, cello.

Johanneskyrkan 10.15 Pipor, pedaler och pizza. Alla välkomna! Pizza i Hörnan ca 11.15.

Johanneskyrkan Sö 12 högmässa. Tomas Vokalensemble. Kyrkkaffe.

MATTEUS

Matteuskyrkan Sö 10 högmässa. Kyrkkaffe i Olavussalen.

PETRUS

Munksnäs kyrka Sö 10 högmässa. Kyrkkaffe.

Åggelby gamla kyrka Sö 12 högmässa. Kyrkkaffe.

Södra Haga Sö 16.30 Puls- gudstjänst. Johan Candelin. Barnkyrka & Coolkids. Ester Rudnäs & co.

DEUTSCHE GEMEINDE

So um 11 Uhr Gottesdienst zum Volkstrauertag (Matti Fischer)

OLAUS PETRI

Sö 11 högmässa.

HELSINGFORS PROSTERI

Tomasmässa ti 21.11 kl 18.00 i Johanneskyrkan. Predikan av Tomas Ray, liturg Ulf Skogström. musik Anders Ekberg. Efteråt téstund i kryptan.

Det hjälper att prata. Kyrkans samtalshjälp erbjuder chatt, brev-, nät- och telefonjour. Tel. 0400 22 11 90 (från utlandet +358400221190) varje kväll kl. 20-24. www.samtalstjanst.fi.

Kampens kapell: öppet vardagar 8–20 och veckoslut samt helgdagar 10–18. Mer info www.helsingforsforsamlingar.fi.